Panelová diskusia o vzniku a piliéroch AKK


Po založení Asociácie kresťanských koučov, prichádza na rad čas pozvať do tohto diela i rozsiahlu komunitu koučov, ktorí chcú šíriť dobré meno kresťanského koučingu, spoločne rásť a robiť svet lepším. 

Hostia panelovej diskusie priniesli vhľad do misie a plánovanej činnosti AKK. Načrtli potrebu inštitucionalizácie, ktorú definovala rastúca komunita kresťasnkých koučov na konferencii v septembri 2022. AKK ako občianske združenie takto ponúka oficiálne zázemie krasťanským koučom a stáva sa partnerom pre komunikáciu s tretími stranami.

Keďže si plne uvedomuje potenciál dobrého koučingu na život človeka, svoju činnosť plánuje sústrediť do troch hlavných okruhov:

  1. odborný rast členov
  2. duchovný rast členov
  3. prinášanie koučingu bližšie k ľuďom (otváranie komunikácie, šírenie povedomia, hľadanie ciest k jednotlivcom...)

Kouči v AKK budú mať možnosť spoločne rásť v pravidelných odborných a duchovných webinároch či seminároch, stretávať sa na konferenciách, zdieľať si skúsenosti, zapájať sa do zmysluplných aktivít ako napr. Národný týždeň manželstva. Získajú podporu pri príprave na certifikáciu CCNI a tiež možnosť predstaviť svoje aktivity, predložiť svoje nápady a veľa iného.

Koučing ako jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich povolaní so sebou prináša i sporné otázky, ktoré kresťanskí kouči potrebujú mať vyjasnené Preto ako jednu z dôležitých úloh AKK vnímame prinášať otázne témy do diskusíí komunity a hľadať stanoviská v zhode s kresťanskou vierou v spolupráci s kresťanskými autoritami či dokumentami Cirkvi, ktoré nám pomôžu zachovať jasný kresťanský diskurz. Vnímame tiež príležitosti v kresťanskom svete, kde by koučing mohol byť užitočný a preto spolupráca s farnosťami, kresťanskými školami alebo inými kresťanskými inštitúciami je niečo, na čom nám záleží. Keďže profesionalita kresťanského kouča spočíva nie len v jeho odbornosti, ale aj v schopnosti nechať sa viesť Duchom Svätým a s prirodzenosťou vnášať otázky viery do rozhovoru, ak je to klientova túžba, odborný rast ide ruka v ruke s duchovnou formáciou. Chceme preto združovať koučov, ktorým záleží nielen na odbornosti, ale hlavne na kresťanských hodnotách a duchovnom rozmere nášho povolania.