Čo je kresťanský koučing

Koučing je kreatívny a interaktívny proces osobnostného rastu alebo aj približovania sa k sebe samému a dosahovaniu svojho potenciálu, ktorý nám Boh zveril. Kresťanský koučing obohacuje tento proces aj o pohľad cez Božiu optiku - kresťanský kouč pozerá na koučovaného ako na vzácne a nekonečne milované Božie dieťa v plnom prijatí a ak koučovaný chce, vnáša do rozhovoru aj aspekty viery. 

V koučovacom rozhovore si klient (koučovaný), sprevádzaný koučom, vyjasňuje a definuje svoje ciele, ktoré chce dosiahnuť a objavuje súvislosti a zdroje, aby dokázal vykročiť na cestu zmeny. A nie je to ľahká cesta - zabehané stereotypné reakcie, limitujúce presvedčenia, ktoré dávno stratili svoju aktuálnosť či prehnané nároky na seba i druhých nám občas vedia riadne skomplikovať život. Keď k tomu pridáme silné emócie, ktoré nás často ochromia či pokrivený obraz seba samého, žijeme život, ktorý je ďaleko od toho, ktorý by sme chceli žiť. Naše reakcie vôbec nie sú v súlade s našimi túžbami a vnímame ich neblahý dopad na naše okolie a vzťahy. Prioritizácia zlyháva, lebo urgentné dostáva prednosť pred dôležitým. Rozhodnutia sa robia ťažko, lebo v rýchlosti a plnosti času uniká to podstatné.

Čo vlastne chcem? Na čom mi v živote skutočne záleží? Kým chcem byť? A kam smerujem? Čo a ako potrebujem zmeniť, aby som žil ˇživot, pre ktorý som povolaný?

Otázky, na ktoré v dnešnej dobe akosi nie je čas. Alebo unikajú, lebo im nedávame dostatočnú prioritu? Vo svete "instantných riešení" akosi prestávame hľadať tie naše originálne pohľady a odpovede, ktoré by nám pomohli viac porozumieť sebe a smerovať svoje reakcie a aktivity k cieľom, na ktorých nám naozaj záleží. Nestíhame skúmať naše najhlbšie túžby a tak ich uspokojujeme náhradami. A "zrazu" niečo nesedí, niečo v nás "škrípe"... 

"Nespokojné je naše srdce..."

Kresťanský koučing je pozvaním vstúpiť do objavovania toho, ako môžeme žiť spokojnejší život v radosti a vnútornej harmónii. Život, ktorý je viac v súlade s Božím plánom a s naším jedinečným poslaním. Poznanie je ukryté v nás. Žiadna rada či usmernenie nám nemôže dať tak veľa ako poznanie pravdy pre náš život, ktorú nám Boh šepká v hĺbke nášho srdca. 

Počas koučovacieho rozhovoru sa ponárate do svojho vnútra, vstupujete do kontaktu so svojimi pravými hlbokými túžbami a hodnotami, lebo tie sú kľúčové. Ak je medzi nimi a naším životom, ktorý žijeme, rozpor, prináša to nespokojnosť a dezorientáciu. Preto je dôležité zodpovedať si otázky ako:

Kto som a kým by som chcel byť? Čo budujem a čo by som chcel budovať? Aké sú moje vzťahy a aké by som ich chcel mať? Kam môj život smeruje a kam chcem, aby smeroval? Kto je pre mňa Boh a kým by som chcel, aby pre mňa bol?

A čím je to všetko pre mňa vlastne také dôležité?

Ak nájdete odpovede - tie vlastné odpovede v hĺbke vášho srdca a začnete podľa nich premieňať svoju každodennú realitu, budete žiť radostnú prítomnosť, ktorá bude viesť do večnej budúcnosti. Toto poznanie má potenciál ovplyvniť každú oblasť vášho života a vy začnete úplne inak narábať s časom i  s "talentami," ktoré vám boli zverené. Tento nový pohľad ovplyvní vaše konanie, prežívanie, vzťahy, pracovné nasadenie, využívanie voľného času...a vy sa budete stávať viac človekom, ktorým ste povolaný byť. A keďže Boh už na počiatku hovorí:

"Nie je dobre byť človeku samému..."  Gn 2,18

...nemali by ste kráčať sami. Nech riešite akýkoľvek problém alebo jednoducho len túžite po zmene či plnšom živote, skúste hľadať cestu s kresťanským koučom! Poskytne vám prijatie a podporu, ktoré sú kľúčové na ceste zmeny. Bude vás sprevádzať plne nastavený na váš cieľ, ktorý vám pomôže lepšie a jasnejšie uchopiť, preskúmať súvislosti, objaviť nové možnosti a zadefinovať kroky, ktoré vás povedú do novej reality. 

Komu môže byť koučing užitočný

Koučing môže poslúžiť každému, kto túži žiť svoj život hodnotne, objaviť, čo je podstatné a pretvárať svoj potenciál na realitu.

Je efektívny v náročných otázkach, rozhodnutiach a problémoch, s ktorými si človek nevie poradiť sám, no je vynikajúcim pomocníkom aj vo všednej realite pri hľadaní vlastných ciest v oblasti manželstva, výchovy, profesie či v otázkach osobnostného rastu a vnútornej slobody.

Môže byť jednorazovou záležitosťou alebo sa stať životným štýlom, ktorý vás podporuje vo vašom osobnostnom, kariérnom či duchovnom raste.

Aké témy priniesť?

Životný koučing môže byť veľmi efektívnym nástrojom rastu takmer v každej oblasti bežného života človeka. Pomáha prejsť emočne náročnými obdobiami života, ale tiež hľadať novú motiváciu či prístupy vo všednom živote. Uvádzame aj konkrétne príklady:

Ako môžem zlepšiť svoj vzťah so svokrou? 

ˇPotrebujem si stanoviť hranice.

Kde mám zobrať motiváciu k budovaniu vzťahu?

Neviem povedať nie a chcem sa to naučiť.

Vadí mi, že stále kričím po deťoch.

Ako sa mám rozhodnúť ohľadom novej ponuky práce?

Potrebujem sa naučiť lepšie komunikovať s manželkou.

Chýba mi asertivita.

Čo môžem urobiť pre lepšie výsledky v práci?