Naša misia

  • Otvárať komunikáciu s tretími stranami, a tak prinášať kresťanský koučing do spoločnosti a bližšie každému jednotlivcovi.
  • Budovať spoločenstvo a prinášať príležitosti k duchovnej i odbornej formácii svojich členov, a tak ponúkať verejnosti kvalitných kresťanských koučov.

"Chceme byť kvasom Božieho kráľovstva a prinášať Božiu blízkosť do životov našich členov aj našich klientov."

Naša história

Asociácia kresťanských koučov (AKK) vznikla v júli 2023 zaregistrovaním ako občianske združenie. Jej vznik je odpoveďou na výzvy, ktorým ľudia v dnešnej dobe (nielen kresťania) čelia a zároveň aj odpoveďou na túžbu kresťanských koučov byť profesionálne a duchovne ukotvení pri hľadaní možností, ako prinášať ľuďom službu kresťanského koučingu.

Začiatok histórie kresťanských koučov sa datuje do roku 2014. Profesionálny kouč a zároveň veriaci človek - Marián Kubeš - pripravil prvý kurz kresťanského koučingu. Tento bol realizovaný s podporou Saleziánov don Bosca v Poradenskom centre pre rodiny - Family Garden až do roku 2021. V súčasnosti zastrešuje výcvik nových kresťanských koučov Škola kresťanského koučingu. Postupne každý rok počet členov komunity kresťanských koučov narastal a dnes má viac ako 300 členov. Približne štvrtinu tvoria zasvätené osoby. 

Rok 2023 zapisuje do histórie nielen slovenského, ale aj svetového kresťanského koučingu ako dôležitý míľnik. Vzniká AKK, koná sa jej prvé valné zhromaždenie, beží 20. beh kurzu Kresťanský kouč a zároveň sa otvára možnosť medzinárodnej certifikácie kresťanských koučov v CCNI.

História nie je pohľad, ale zodpovednosť.

Čo prinášame

Príležitosti k duchovnej formácii členov.

Príležitosti k odbornej formácii členov.

Komunikáciu voči verejnosti s cieľom prinášať kresťanský koučing do spoločnosti. 

Viac informácií o našej misii a strategických piliéroch AKK nájdete v prezentácii, ktorú si môžete stiahnuť tu:

Rada AKK

Predsedkyňa rady AKK

Anna Javornická

Štatutár o.z.

Člen rady AKK

Michaela Laurincová

Pokladňa a administratíva

Člen rady AKK 

Zuzana Ševčíková

Marketing a komunikácia

Člen rady AKK 

Miroslava Kravecová

Marketing a komunikácia

Člen rady AKK

Magdaléna Janeček Kubešová

Budovanie komunity a rozvoj

Člen rady AKK

Ivan Šimko


Komunikácia a rozvoj

Kontrolný orgán AKK

Silvia Gloziková

Revízor AKK

Čestný predseda

Marián Kubeš

Zakladateľ kresťanského koučingu na Slovensku