Zamyslenie kouča

Všetka múdrosť je od Pána, Boha, vždy bola u neho... /Sir 1:1/

Kde hľadáš múdrosť Ty?

Modlitba kouča:

Bože mojich otcov a Pane milosrdenstva, ty si všetko urobil svojím slovom a v svojej múdrosti si stvoril človeka, aby vládol nad tvormi, ktoré si ty urobil, aby sväto a spravodlivo riadil svet a s priamym srdcom uplatňoval svoju moc. Daj mi múdrosť, prísediacu na tvojom tróne, a nevylučuj ma spomedzi svojich detí, lebo ja som tvoj sluha a syn tvojej služobnice, človek slabý a krátkeho života a neschopný pochopiť právo a zákon. Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý, a chýbala by mu tvoja múdrosť, nebol by ničím. S tebou je múdrosť, ktorá pozná tvoje diela, ktorá bola pri tom, keď si tvoril svet, a vedela, čo tvojim očiam lahodí a čo je správne podľa tvojich príkazov. Vyšli ju zo svojich svätých nebies, pošli ju z trónu svojej velebnosti, aby bola so mnou a so mnou pracovala, aby som vedel, čo sa ti páči. Lebo ona vie a chápe všetko, ona ma bude rozvážne viesť pri mojich skutkoch a bude ma chrániť svojou slávou.

/Mud 9: 1-6; 9-11/

Takúto múdrosť, nielen počas leta, ale počas celého života si prajeme a vyprosujeme navzájom.

Aktuálne

Z posledných aktivít 

Poobhliadnutie sa za SDRK


Ako sme sa už viackrát informovali, v termíne od 13.-16.6. sa uskutočnil ďalší ročník Semináru duchovného rastu koučov (SDRK). Tento ročník sme sa stretli vo vyváženom počte 18 účastníkov (9 mužov a 9 žien). Niektorí prvýkrát a niektorí pravidelní účastníci.

O obsahovú stránku sa postarala Lucia Hidvéghyová a páter Reginald - Adrián Slavkovský. Téma bola "Ticho", resp. "Ticho v nás". Hneď prvý deň nám Lucia vysvetlila, čo znamená ticho v nás, je to vlastne bytie v Božej prítomnosti. Práve dotyk Božej prítomnosti sme mali možnosť zažiť počas celého SDRK. Bolo to pri modlitbe súhlasu, Lectio divina, objasňovaní Písma, prechádzke v prírode, rozjímaní v kaplnke, či plameni sviečky, ale aj pri vzájomnom úsmeve či rozhovore. Príjemná atmosféra komunity bola silným potvrdením prítomnosti Trojice.

Na úvod SDRK sme ponúkli mini zoznamovaciu hru, ktorá spočívala v odpovedi na otázky:

1. Čo Ty a ticho?

2. Čo očakávaš od týchto dní?

3. Čo Ťa najviac pritiahlo ísť na tento Seminár?

Zaujímavým pohľadom bolo, ako by na tieto tri otázky možno odpovedal Ježiš. Ponúkli sa tieto odpovede:

1. Ticho je moja prvá reč.

2. Dvere, na ktoré klopem, sa otvoria.

3. Ty.

Môžeme skonštatovať, že Ježiš mal naozaj veľký záujem o nás, o otvorené dvere našich sŕdc a prihováral sa, hoci sa navonok zdalo, že je ticho...

Nech SDRK poslúži nášmu plnšiemu životu i misii kresťanského kouča. Práve ako kresťanskí kouči veríme, že počas koučovacieho rozhovoru sa aj v tichu dejú veľké veci. A práve ticho v rozhovore je priestor, kedy môže bez obmedzenia konať Duch Svätý. Zároveň ako kouči sa pomocou ticha disponujeme na klienta, zanechávame svoje projekcie, agendu, presvedčenia, aby sme boli schopní mať čo najviac "priestoru" pre klienta.

Veríme, že na ďalšom SDRK sa vidíme opäť a v čo najväčšom počte. Uvidíme, aký program má už teraz Pán pre nás pripravený.

Autor textu: Zuzana Ševčíková

Zo spätných väzieb účastníkov:

"SDKR je priestor, kedy duchovne rastieme nie len ako jednotlivci, ale aj spolu ako komunita. Boh koná v nás v jedinečnosti, ale aj v spoločenstve. Požehnanie, ktoré naberáme spolu, sa nedá nahradiť individuálne. Posilňuje našu vzájomnú jednotu, prijímanie, odhodlanie....a myslím, že aj misiu v nás. A za to som Bohu veľmi vďačná...je cítiť, že sme nie len "kolegovia", ktorí majú spoločnú "profesiu", ale že sme rodina, ktorú spája Božia láska a to je pre mňa veľmi obohacujúce." 

"Páčilo sa mi, že program nebol "nabitý"; a bol tam priestor aj na nové vedomosti, samotu, oddych, ale aj spoločné aktivity a zdieľanie. Páčilo sa mi mať možnosť zostať v tichu, ale aj sa rozprávať." 

"SDKR je blízke duchovným cvičeniam, ale troška inak. Vítam a akceptujem prezentovaný pohľad na Boha, povzbudilo ma to v tom, že je veľa ciest k Bohu, z toho nie je len jedna najlepšia.:-)" 

"Vydarené stretnutie s bohatým programom a s príjemnými ľuďmi." 

"Ďakujem, bolo to pre mňa veľmi požehnané." 


Počas pôstu sme pripravili sériu pôstnych zamyslení pod názvom StretnutiaAsociácia kresťanských koučov sa zapojila do aktivít Národného týždňa manželstva programom Kresťanskí kouči manželstvám