Kresťanskí kouči manželstvám

..

Asociácia kresťanských koučov sa už po druhýkrát zapojila do aktivít Národného týždňa manželstva programom Kresťanskí kouči manželstvám

AKK uvádza sériu pôstnych zamyslení na každú pôstnu nedeľu pod názvom:

Stretnutia

I. Stretnutie: Pilát

Pilát sa ho spýtal: "So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?" Ježiš odpovedal: "Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora.                                                                                                                                                                            Jn 19,10-11

Bola mu zverená moc, ako sám povedal. Čo s ňou spravil? Ako sa postavil k svojej zodpovednosti? A aký to malo dopad na Ježiša či ostatný okolo stojaci ľud? Odpovede nachádzame vo Svätom Písme...

Aj nám je zverená "moc". Boh do našich "rúk" zveruje svoje milované deti - často zranené a žijúce v rôznych nepravdách o sebe i o svete. Vie, že do nich vložil všetko potrebné a verí nám, že im to pomôžeme objaviť. Stačí milovať a otvárať svoje srdce, oči i uši Božiemu dotyku, aby sa cez nás mohol On sám dotýkať našich koučovaných...

Lenže to nie je také ľahké - naša pýcha a sebestačnosť nás môže zradiť a my podľahneme pohľadu odsúdenia človeka, strachu o vlastné meno či pozíciu alebo necháme vyhrať vlastnú múdrosť a pustíme sa cestou rád či usmernení. Stratíme pozíciu prijímajúceho partnera a "zneužijeme" svoju moc...

Zlyhanie však nie je určujúce. Náš milujúci Boh nás prijíma aj tak. Kým sme na ceste, nikdy si nad nami "neumyje ruky", nikdy nás neodsúdi. Prijal odsúdenie Piláta, aby teba už nik neodsúdil. Aby si mal vždy šancu povstať a skúsiť to znovu. Nech Jeho milujúce, tiché a pokorné srdce je pre Teba vzorom a zdrojom sily i premeny, aby si vždy mal odvahu nanovo vykročiť a milovať láskou, akou nás miluje On sám.


 Ako sa "vystavuješ" Božiemu dotyku, aby si bol viac v jednote s Kristom?