Pracovný deň AKK a VZ

Na deň svätého, Martina, 11.11.2023, sa v Diecéznom centre v Žiline uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie Asociácie kresťanských koučov. Bol to dôležitý míľnik nie len pre AKK, ale aj pre celú komunitu kresťanských koučov na Slovensku. 

Program Pracovného dňa otvoril otec biskup Galis, ktorý už po druhýkrát poskytol kresťanským koučom priestory biskupského úradu pre konanie hromadného stretnutia a podporil kresťanský koučing na Slovensku svojou osobnou účasťou, za čo mu patrí veľké "Ďakujeme" od všetkých nás.

Odborný program Pracovného dňa AKK sa ďalej niesol v duchu formačných prednášok zameraných na jednotlivé oblasti, ktoré si AKK definovala ako svoju misiu a to: odborná formácia (Výskum mozgu a koučing; Marián Kubeš), duchovná formácia (Kresťanská integrita a jej vplyv na koučovací proces; Anna Javornická) a svedectvá o "cestách k ľuďom" - ako Pán vedie naše kroky na ceste kouča - ako niektoré cesty otvára, iné zatvára..., ale ak ideme ako "ochotní robotníci do Jeho vinice," vždy nás vedie a sprevádza svojím požehnaním a my môžeme cítiť Jeho vernosť a moc (Radosti a strasti kresťanského kouča; Martina Jokelová Ťuchová, Michaela Laurincová, Ivan Šimko).

Samotné valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo v poobedných hodinách Pracovného dňa AKK sa tešilo z vysokej účasti svojich členov. Počet všetkých riadne prihlásených členov AKK sa v deň konania VZ ukázal ako biblické číslo 40, ktoré sme vnímali veľmi symbolicky. Účastných bolo 90% hlasov z počtu členov a vďaka tomu bolo prvé VZ uznášaniaschopné. Z najdôležitejších momentov vyberáme:

Poďakovanie členom prípravného výboru AKK 

Poďakovanie za dlhoročné úsilie a udelenie čestného členstva manželom Kubešovcom

Voľba predsedu a členov výkonného orgánu AKK - Rada AKK  

Schválenie plánov do ďalšieho roku

Ďakujeme a vyprosujeme si požehnanie do nášho diela!